Prawo nieruchomości

Postępowanie spadkowe - a nieruchomości

Bardzo często  klienci kancelarii adwokackiej  zgłaszają się do nas w celu przeprowadzenia postępowań spadkowych po zmarłych, których zgon nastąpił kilkadziesiąt lat temu. Często chęć uregulowania postępowań spadkowych wynika z potrzeby uregulowania stanu prawnego nieruchomości pozostawionych przez spadkodawców. Takie potrzeby zachodzą natomiast dopiero wówczas gdy spadkobiercy są zainteresowani remontem, rozbudową lub też zbyciem takich nieruchomości. W takich wypadkach warto zwrócić się po pomoc do adwokata od spraw spadkowych, który także zajmuje się prawem od nieruchomości. 


Zatem stan prawny  tego typu nieruchomości znajdującej się w spadku zawsze wymaga sprawnego uregulowania. Długotrwałą z kolei bierność spadkobiercy doprowadzić może do sytuacji, w której ograniczone będzie jego uprawnienie do rozporządzania nieruchomością, a w szczególności może znacząco ograniczyć sprawne przeprowadzenie postępowania spadkowego. Zgodnie z kodeksem cywilnym, po śmierci jednego z naszych rodziców w pierwszej kolejności spadek odziedziczy jeszcze żyjący małżonek oraz jego dzieciom. Dziedziczą oni wówczas w częściach równych, przy czym część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku. Co równie istotne do spadku powołani są wszyscy zstępni. W wypadku nie dożycia któregokolwiek z dzieci, ta część spadkowa przypadnie zstępnym, a więc wnukom.  Jeżeli natomiast zmarły nie posiadał dzieci, spadek przypadka małżonkowi oraz jego żyjącym rodzicom. Jeżeli rodzice nie żyją, spadek przypadnie w tym zakresie rodzeństwu zmarłego proporcjonalnie do liczby spadkobierców.

O  czym  natomiast należy pamiętać gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość? Przede wszystkim zanim przyjemny spadek, w skład którego ma potencjalnie wejść nieruchomość warto sprawdzić stan prawny nieruchomości  i w tym zakresie warto skorzystać z pomocy prawnika od nieruchomości. Od czego zatem należy rozpocząć nasz audyt prawny nieruchomości? Przede wszystkim bardzo ważnym jest sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości i prześledzenie wydarzeń z jakimi związana była nieruchomość. Warto także udać się do wydziały nieruchomości w urzędzie gminy i prześledzić stan nieruchomości. Co równie istotne warto zweryfikować stan faktyczny, a więc ustalić czy nie jest ona zajmowana przez osobę nieuprawnioną, a jeśli tak to przez jaki okres biorąc pod uwagę kwestię zasiedzenia. 

Dalszą kwestią jaka powinna ulec weryfikacji jest analiza prawna stanu zadłużenia nieruchomości oraz spadku, albowiem może okazać się, iż zamiast nabyć jakiegokolwiek aktywa i majątek możemy wraz z nimi odziedziczyć długi po zmarłym spadkodawcy.