ADWOKAT OD SPRAW KARNYCH


Adwokat od spraw karnych jest obrońcą oskarżonego na każdym etapie postępowania karnego. Reprezentuje interesy  osób oskarżony jak i podejrzanych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed prokuraturą jak i sądami karnymi. Nasza Kancelaria Adwokacka może skutecznie reprezentować Cię lub Twoich bliskich w sprawach karnych

Pomoc prawna i porady prawne w sprawach karnych adresowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, które często są osobami poszkodowanymi na skutek działania przestępców. Występujemy w charakterze obrońców osób oskarżonych, a w szczególności osób tymczasowo aresztowanych, ale i  również jako pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i wykroczenia. W szczególności Kancelaria reprezentuje oskarżonych w postępowaniach dotyczących:Reprezentacja oskarżonego przed sądem przez adwokata może skutkować uniknięciem skazania lub uzyskaniem niższego wyroku.  Prowadzona przez Adwokatów z Opola Kancelaria specjalizuje się w prawie karnym, prawie karno-skarbowym oraz prawie karno-gospodarczym związanym przede wszystkim z obrotem środkami pieniężnymi Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach prowadzonych w związku z postępowaniami podatkowymi jak i na etapie postępowań kontrolnych (w szczególności w tych sprawach w których organy podatkowe oraz kontrolne skarbowe uznały daną sprzedaż czy zakup za tzw. transakcje nierzetelne czyli tzw. oszustwa podatkowe VAT). 

Tym samym wspieramy naszych klientów już na etapie postępowania karnego gdy jest zastosowane tymczasowe aresztowanie. Adwokat w takim wypadku, w przeciwieństwie do osób najbliższym ma prawo do bezpośredniego kontaktu z osadzonym. Co więcej szybki kontakt z adwokatem polecany jest także poza przypadkami aresztowania lub zatrzymania. Sprawy  natomiast np. z zakresu prawa karnego gospodarczego wymagają odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia interesów strony już na wczesnym etapie postępowania, 

Jako adwokat od spraw karnych składamy  odwołania od wyroków karnych tj. apelację od wyroku sądu jeżeli uzna, że wyrok zapadł z naruszeniem przepisów prawa. W toku natomiast postępowania przygotowawczego w imieniu oskarżonych składamy zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania lub inne wnioski dowodowe w celu ochrony klienta. W tym także zakresie reprezentującą osoby pokrzywdzone - tj. składając zażalenia od postanowień w przedmiocie umorzenia postępowania karnego. Ponadto w powyższym zakresie na polecenie klientów przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na rzecz osób poszkodowanych. 

Działamy na terenie całej Polski oraz na każdym etapie postępowania.