PRAWNIK BUDOWLANY

PRAWO BUDOWALNE

Realizujemy kompleksową obsługę w zakresie prawa budowlanego. W ramach pomocy prawnej udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy pisma na etapie uzyskania pozwolenia na budowę, warunków zabudowy czy też podczas procesu legalizacji samowoli budowlanej. Dokonujemy również szczegółowej oceny umów o roboty budowalne oraz umów deweloperskich z perspektywy  zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, kodeksem cywilnym oraz ustawą deweloperskąOBSŁUGA PRAWNA I BIZNESOWA FIRM BUDOWLANYCH

Oferujemy stałą obsługę  firm budowlanych zarówno prowadzących działalność gospodarczą jak i w formie spółek prawa handlowego. W ramach obsługi prawnej firm Zabezpieczamy interes przedsiębiorców budowlanych, firm wykonawczych, podwykonawców, inwestorów oraz dokonujemy szczegółowej analizy bieżących problemów budowalnych
SPORY BUDOWLANE

Jako doświadczony adwokat w sprawach budowlanych reprezentujemy klientów zarówno na etapie przedsądowym jak i już na etapie sądowym w zakresie roszczeń związanych z umowami o roboty budowalne lub umów o dzieło. W ramach postępowania sądowego oferujemy szerokie zastępstwo w postępowaniach prowadzonych pomiędzy inwertorami oraz wykonawcami  

ODSZKODOWANIE OD DEWELOPERA

Prowadzimy postępowania odszkodowawcze od dewelopera z tytułu wadliwie wykonanych robót budowlanych, a przede wszystkim wybudowanych domów. Wspieramy klientów w postępowaniach reklamacyjnych w ramach rękojmi oraz gwarancji. Uzyskaj porady jakie roszczenia przysługują Ci w przypadku nabycia od dewelopera mieszkania lub domu z wadami oraz jak skutecznie dochodzić ich w sądzie.